INSTALLATIONSSKENA – DET SMARTA SITTER PÅ INSIDAN

Dagens arbetsplatser kräver flexibilitet och anpassning. Traditionella installationer kommer snabbt till korta. Med DWP-systemet görs projekteringen enklare och snabbare eftersom du inte i förväg behöver bestämma var uttagen ska placeras. Samma vinster uppnås vid installationen. Montera konsolerna, snäpp fast skenorna och anslut. Klart för inflyttning!

SÄTT UTTAGEN PRECIS DÄR DU BEHÖVER DEM…

DWP är ett installationssystem som ständigt kan förändras och anpassas efter nya behov. Flexibiliteten är oslagbar och du bestämmer själv var uttagen skall sitta och hur många som faktiskt behövs.

… OCH FLYTTA DEM NÄR DU VILL.

Utan att bryta strömmen! Du kan när som helst flytta befintliga uttag eller utöka med nya – helt utan kabeldragning. Varje uttag har dessutom en individuell automatsäkring. Att flytta ett uttag tar mindre än en minut, och strömmen behöver inte brytas under tiden.

Det smarta sitter fortfarande på insidan.
Vår DWP installationsskena innehåller en 3-fas grupp och en 1-fas grupp. Samma skena kan förses med både 1-fas och 3-fas uttag samtidigt som den prioriterade 1-fas skenan kan användas för exempelvis datakraft och belysning.
INSTALLATIONSSKENAN FINNS I TVÅ VERSIONER UPP TILL 16A ELLER UPP TILL 63A

DWP 16A

DWP 63A

KB System AB
Industrigatan 4
SE-286 85 ÖRKELLJUNGA
SWEDEN

+46 (0)435 - 562 00
info@kb-system.com