Tillbehör

 

Här finns tillbehör som kan behövas för att lägga till eller komplettera installationen.

Vi har delat upp dem i grupper för att tydliggöra översikten.

Olika genomföringar, konsoler för installationskenor och media kanaler, ventilationsgaller samt upphängningar. 

Det här lilla verktyget kan man ha stor nytta av.

DWP Tillbehör väggenomföringar

Väggenomföringar

Luftljudsisolering 59 – 62 dB.

DWP Tillbehör Konsoler Combi-Connect 19

Konsoler

För DWP Installationsskena med Combi eller Connect mediakanal

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

Konsol 19 mm användes vid vägg- och takmontage. Konsolavstånd cc 1200 mm eller minst 2 st per skena/kanal. Vid väggmontage monteras konsol med klacken nedåt. Vid dubbelmontage med klackarna mot varandra. Byggbara distansplattor finns som mellanlägg. Skena/kanal snäpps fast i konsol. Vid ändar samt vid vertikalmontage användes låsklammer för fixering av både skena och kanal. Låsklammer trycks via konsolen in i skenans/kanalens U-spår. Skena/kanal lossas med mejsel.

Ladda ner alla byggmått (zip-fil) här: www.kb-system.com/byggmatt

DWP Tillbehör Konsoler Combi-Connect 35

Konsoler

För DWP Installationsskena med Combi eller Connect mediakanal

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

Konsol 35 mm användes vid väggmontage. Konsolavstånd cc 1200 mm eller minst 2 st per skena/kanal. Vid dubbelmontage användes 2 st väggkonsol 1173131. Byggbara distansplattor finns som mellanlägg. Skena/kanal snäpps fast i konsol.

Ladda ner alla byggmått (zip-fil) här: www.kb-system.com/byggmatt

DWP Tillbehör Konsoler Connect

Konsoler

För DWP Installationsskena med Connect mediakanal
Väggkonsol 46, 71 och 96 mm kan även användas då installationsskena utan mediakanal installeras.

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

Väggkonsol med ventilationsgaller U/F-form är avsedd som övre konsol vid utbyggnad från vägg. Konsolens utbyggnadsmått 46, 71 eller 96 mm. Konsolavståndet cc 1200 mm eller minst 2 st per skena/kanal. Vid dubbelmontage användes nedbyggnadskonsol som nedre konsol. Till konsolerna finns byggbara distansplattor 2 mm och 3 mm. Vägg- och nedbyggnadskonsol är självlåsande, dvs låsklammer behövs ej. Ställbar väggkonsol är endast för horisontellt montage.

DWP Tillbehör Konsoler Combi

Konsoler

För DWP Installationsskena med Combi mediakanal

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

Väggkonsol med ventilationsgaller U/F-form användes vid utbyggnad från vägg när installationsskenan monteras med Combi mediakanal. Konsolens utbyggnadsmått är 54 alt 94 mm. Konsolavståndet cc 1200 mm eller minst 2 st per skena/kanal. Till konsolerna finns byggbara distansplattor 2 mm och 3 mm. Väggkonsolerna är självlåsande, dvs låsklammer behövs ej. Ställbar väggkonsol är endast för horisontellt montage.

DWP Tillbehör Konsoler Tak

Konsoler

För takupphängning

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

Skarvstödskonsolen används med skruv, pendel eller wire och ska centreras över varje skenskarv. Takkonsolen används vid stråkens ändar och där en extra fästpunkt behövs. Max cc-mått mellan konsolerna är 1200 mm. Konsolerna snäpps på DWP-skenorna och låses fast med hjälp av låsskruvarna. Max punktbelastning mellan två fästpunkter är 15 kg. Konsol 11 731 58 och 11 731 59 har pressmutter M10 för gängad stång och används vid pendelmontage och vid montage tillsammans med mediakorg.

DWP Tillbehör Ventilationsgaller

Ventilationsgaller med tillbehör

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

U och F-galler kan kombineras på valfritt sätt. 1 st F-galler kan ersätta 2 st U-galler.
Konsolens utbyggnadsmått är 125-190 mm alternativt 190-290 mm vid montage av installationsskena med eller utan mediakanal Combi. Utbyggnadsmått 135-200 alternativt 200-300 mm vid montage av installationsskena med mediakanal Connect. Skena och mediakanal snäpps fast i konsol. Kan förses med ventilationsgaller typ U/F-form. Gallerstöd beställs separat, ingår ej i konsol.

DWP Tillbehör Matarkanal

Matarkanal

art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm)

KB System AB
Industrigatan 4
SE-286 85 ÖRKELLJUNGA
SWEDEN

+46 (0)435 - 562 00
info@kb-system.com