DWP 16 uttag iZi 45

Uttagen bygger på moduler 45×45 mm och ger möjlighet att få både starkström och svagström i samma uttag. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i ett och samma uttag till en monteringstid som motsvarar 1 brunn. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen.
Uttagen på denna sida passar endast till installationsskena DWP 16.
Montering och demontering kan ske under spänning.

DATAUTTAG
Datauttag levereras som standard med blindplatta för RJ45