OM KB SYSTEM

ÄGARE

Moderbolaget KB Components AB startades 1947 av familjen Månson och var fram tills januari 2009 ett helägt familjeföretag.

Därefter köptes huvuddelen av moderbolaget av BrA Invest AB. Inom KB Components ingår även andra produktionsenheter i Sverige samt i Litauen, Mexiko, Kina, Slovakien och Kanada. Inriktningen för KB Components AB är att utveckla och tillverka tekniskt avancerade produkter i plast.

KB System AB, som bildades 2001, har växt fram ur det tidigare affärsområdet KB El och är ett helägt dotterbolag till KB Components.

AFFÄRSIDÉ

KB System AB skall till såsom laboratorium, skolor, kontor och industri etc. i Europa utveckla och marknadsföra det mest flexibla och miljövänliga systemet för distribution av stark- och svagström.

Detta skall göras genom ett starkt engagemang av personal, drivande utvecklingsarbete, trivsel och med lönsamhet som viktiga faktorer.

Delar av sortimentet finns upptagna i Sunda Hus och BVB.

ISO certifierade enligt 9001:2015.

KB System AB
Industrigatan 4
SE-286 85 ÖRKELLJUNGA
SWEDEN

+46 (0)435 - 562 00
info@kb-system.com