iZi 45 63A – AVSÄKRADE UTTAG.

Uttagen bygger på moduler 45×45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom:

  • säkringar
  • brytare
  • uttag för kraft
  • data/tele
  • bussystem

Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i samma uttag. Monteringstiden är samma som för en brunn.

Samtliga iZi 45-uttag passar även för DWP 16. Uttag med annan karaktäristik, av annat fabrikat och för andra marknader offereras på begäran.

iZi 45 – Montering och demontering kan ske under spänning.

NÅGRA EXEMPEL PÅ UTTAG iZi 45 63A.

2-vägs 1-fas uttag 10-16A

4-vägs 1-fas uttag 10-16A

6-vägs 1-fas uttag 10-16A

2-vägs 1-fas uttag 10-16A IP23

Uttag 1-fas 10-16A med USB laddenhet

1-fas kabeluttag 10-32A

CEE 1-fas uttag 10-16A

CEE 3-fas uttag 10-16A med jordfelsbrytare

3-fas kabeluttag 10-16A med jordfelsbrytare

DWP 63 IP20 uttag iZi 45

DWP 63 IP20 uttag iZi45 översikt


Uttagen bygger på moduler 45×45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i samma uttag. Monteringstiden är samma som för en brunn.
Samtliga iZi 45-uttag IP20 passar även för DWP 16.
Uttag med annan karaktäristik, av annat fabrikat och för andra marknader offereras på begäran.

Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.

DATAUTTAG
Datauttag levereras som standard med blindplatta för RJ45.

FAST UTTAG
Fasta uttag måste monteras in i skenan med skarvstycke. Levereras inkl 1 st skarvstycke.
Konsoler beställes separat. 2 st / uttag.

DWP 63 IP23 uttag iZi 45

DWP 63 IP23 uttag iZi 45


Uttagen bygger på moduler 45×45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i samma uttag. Monteringstiden är samma som för en brunn. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Skyddsklass IP 23.
Uttag med annan karaktäristik, av andra fabrikat och för andra marknader offereras på begäran.
Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.

KB System AB
Industrigatan 4
SE-286 85 ÖRKELLJUNGA
SWEDEN

+46 (0)435 - 562 00
info@kb-system.com