DWP Tillbehör Konsoler Tak

Konsoler För takupphängning art. nr…………… e-nr…………… Benämning färg……… längd (mm) ... 4399010 1173158 Skarvstödskonsol M10 120mm vit 120/27 4399090 Skarvstödskonsol M10 120mm alu 120/27 9655010 1173159 Takkonsol M10 60mm vit 60/27 9655090 Takkonsol M10 60mm alu 60/27...