DWP 63 IP20 uttag iZi45 översikt


Uttagen bygger på moduler 45×45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i samma uttag. Monteringstiden är samma som för en brunn.
Samtliga iZi 45-uttag IP20 passar även för DWP 16.
Uttag med annan karaktäristik, av annat fabrikat och för andra marknader offereras på begäran.

Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.

DATAUTTAG
Datauttag levereras som standard med blindplatta för RJ45.

FAST UTTAG
Fasta uttag måste monteras in i skenan med skarvstycke. Levereras inkl 1 st skarvstycke.
Konsoler beställes separat. 2 st / uttag.