DWP 63 IP23 uttag iZi 45


Uttagen bygger på moduler 45×45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i samma uttag. Monteringstiden är samma som för en brunn. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Skyddsklass IP 23.
Uttag med annan karaktäristik, av andra fabrikat och för andra marknader offereras på begäran.
Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.